Колку надворешните фактори влијаат врз креирањето на нови идеи?

Кога ќе се спомeне креативност, првото нешто што ни доаѓа на повеќето на ум е некое уметничко дело или пак познат уметник. Нооо….секој е креативен на сопствен уникатен начин. Креативноста…
Прочитај

Како да дојдете до консензус кога Вашиот тим не се согласува за нешто клучно?

Секој проект доаѓа со свој удел на одлуки – некои тривијални, некои критични. И секој член на тимот поседува различни нивоа на искуство, вештина и толеранција. Несогласувањето е неизбежен и…
Прочитај