​​Кои се 5те главни елементи на креативното размислување?

Американскиот психолог Хауард Гарднер, во своето дело Петте умови на иднината, ги објаснува видовите на умствени карактеристики потребни за иднината. Секој од нас треба да развива аспекти од овие нови…
Прочитај

Како фазата на тестирање го подобрува вашиот продукт?

Искусните бизнисмени го гледаат тестирањето како финална фаза на развојот на продуктот. Но, според Design Thinking методологијата, тестирањето може (и треба) да се врши во неколку фази на дизајнот, производството…
Прочитај

Kaкo Design Thinking помага да се намали стапката на неуспех кај ИТ-проектите?

Design thinking е пристап фокусиран на човекот, пред се, па на корисникот, во кој проблемите се дефинираат и решаваат со емпатија кон корисниците, разбирање како проблемите влијаат врз нив, генерирање…
Прочитај

Преку квалитетни истражувања до подобри резултати во Вашата компанија

Донесувањето на одлуки е секојдневна, но тешка задача на секоја компанија.  Носењето на правилни одлуки се смета дека е резултат на обученоста, искуството, личните предиспозиции и карактеристики на поединецот кој…
Прочитај

Опсервација – моќна Design Thinking алатка

Најголем предизвик и најпосакувана цел на компаниите е да креираат, направат и испорачаат совршен, врвен продукт. На еден продукт работат многу луѓе, експерти, професионалци во својата работа со врвни познавања…
Прочитај

Топ 3 апликации кои ќе Ви ја олеснат организацијата на работните обврски

Деловната динамика на денешницата има една карактеристична одлика: ажурност. Брзото темпо на живеење и работење наметнува потреба од силни организациски вештини и продуктивност под притисок, без кои ќе потонеме во…
Прочитај

3 примери како со Design Thinking обуките стекнувате подобри вештини

Изборот за едукативни програми, обуки и тренинзи за Вашите вработени може да биде доста исцрпувачки. Често се јавуваат дилеми од типот, дали постои опасност од пренатрупаност на вработените со дополнителни…
Прочитај

Како да се креира успешна стратегија за надминување на новите предизвици?

Во новата 2021 година влеговме со надеж дека ќе биде подобра, полесна и поуспешна година од претходната 2020. Пандемијата на КОВИД-19 и нејзините последици наметнаа многу предизвици со кои светот…
Прочитај