Како да се примени Design Thinking за трансформација на здравството?

Total
1
Shares

Здравствениот сектор има големи годишни приходи, а со зголемениот технолошки напредок, луѓето почнаа да очекуваат повеќе од услугите што ги добиваат во медицинските центри. Многу здравствени институции почнуваат да се фокусираат повеќе на разбирање на потребите на своите пациенти и како да им пружат подобро здравствено искуство.

Design Thinking во здравството

Design Thinking е еден од најперспективните пристапи што може значително да помогне во разбирањето на искуствата на пациентот. Тоа не е само креативен пристап кон решавање на проблемите, фокусиран на психологијата на однесување, туку исто така ги користи и брзите прототипови, колективната генерација на идеи и емпатијата за справување со сложените предизвици.

Design Thinking не е конвенционален начин на решавање на проблеми. Потребни се големи напори и вештини за разбирање на искуството на пациентот и потоа да се најдат изводливи решенија. Може да го трансформира здравствениот сектор во смисла на разбирање кои се потешкотиите со кои се соочуваат пациентите и зошто?

Design Thinking вклучува континуирано тестирање на идеи и потоа земање повратни информации од пациентите за секоја применета тактика за да се открие која е најповолна за нив. Ова е пристап базиран на решение што се фокусира кон решавање на проблеми.

Како Design Thinking го трансформира здравствениот сектор?

Design Thinking е веќе еден од водечките пристапи преземени во здравствениот сектор. Има огромно значење во подобрувањето на искуството на пациентот преку развој на нови производи/услуги и создавање подобро дизајнирани простори.

За жал, Design Thinking останува недоволно искористен во решавањето на некои од најголемите здравствени предизвици, како што се комуникацијата помеѓу пациентите и лекарите, транспортот на пациентите и изнаоѓање креативни начини за лекување на пациентите.

Design Thinking им овозможува на лидерите во здравствениот сектор да го искористат своето подлабоко разбирање за постигнување подобри резултати при здравствената заштита, да ги намалат трошоците за лекување и да го подобрат целокупното искуство на пациентот. Оваа методологија користи емпатија за да го разбере влијанието на проблемот врз пациентот. Пристапот бара да се идентификуваат решенијата засновани на детални истражувања и анализи. Design Thinking користи различни пристапи како што се интервјуа, набљудувања итн.

Некои од основните прашања што се поставуваат низ целиот Design Thinking процес се:

  • На кого влијае проблемот?

– На луѓето на кои се обидувате да им помогнете.

  • Кој друг може да има корист од ова решение?

Други групи на луѓе кои имаат корист од ова решение. Поединци за кои решението не било првенствено наменето.

  • Кој плаќа за да се оствари ова?

Оние кои го финансираат целиот проект. Ова е многу важно.

Како да се спроведе Design Thinking во трансформацијата на здравствената заштита?

Најлесен начин за спроведување на Design Thinking е преку аналози, што создава споредба помеѓу различните услуги и искуства. Аналогниот пристап се однесува на спроведување на најдобрите практики на другите деловни активности за справување со предизвиците со кои се соочува Вашата организација. Многу е полесно отколку да одите со нешто во сосема нов процес.

Луѓето често забораваат дека здравствениот сектор спаѓа во доменот на угостителската индустрија која е насочена кон клиентот. Со сигурност може да се каже дека здравствените установи можат да преземат некои од најдобро разработените практики во хотелите, не само во смисла на подобрување на просторот, туку и на услугите.

Гостите во хотелите не одат низ кујната или приватните простории за да стигнат до нивните соби. Тие исто така не треба да чекаат 30 минути во фоајето чекајќи да бидат услужени, што е буквално низ истото што го поминуваат луѓето во болнички амбиент.

Здравствениот сектор може да земе многу од хотелската индустрија и да спроведе брзи и ефикасни услуги за своите пациенти. Користејќи го овој пристап, болниците можат да го минимизираат времето на чекање за пациентите кои имаат потреба да се лекуваат. 

Здравствените установи можат да имаат клинички простор каде што пациентите ќе можат да дојдат за основни медицински прегледи, како што се проверка на крвниот притисок, проверка на температурата, крвна слика, како и лекарска консултација.

Зошто Design Thinking е корисно за трансформацијата на здравствената заштита?

Медицинските професионалци поставуваат прашања што водат кон подобро разбирање на пациентите и помага при создавање на екосистем за нивна грижа.

Здравствените установи треба да ги разберат потребите на заедницата за да ги направат нивните услуги поефикасни. Постојат зедници каде што има ограничен пристап до храна и ресурси за луѓето и нема интеграција на здравствените услуги во заедницата.

Design Thinking помага да се направат професионалнo проактивни одлуки. Ги зајакнува пациентите кон самоевалуација и разбира што не е во ред со нив. На долг рок, овој пристап помага да се подобри процесот преку експериментирање. Тоа им овозможува креативните аспекти на медицинските професионалци да се развиваат уште повеќе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

You May Also Like
design thinking приказни

5 успешни Design Thinking приказни

Сигурно се прашувате како и дали воопшто design thinking функицонира? Како се применува и имлементира оваа популарна алатка во различни различни индустрии и бизнис сектори? Примерите кои ги одвоивме ќе…
Прочитај

Како преку Design Thinking до иновации во компанијата?

Во денешно време брзината е пресудна за успехот, особено кога се работи за лансирање на нови продукти. Компаниите кои се истакнуваат како најуспешни, и воедно, кои опстојуваат, се фокусираат на…
Прочитај

10 примери како светските бизнис лидери иновираат

Design Thinking e методологија која се користи за решавање на комплексни проблеми и смислување на иновативни продукти и услуги. Налик на една универзална мапа која со конкретни чекори го покажува…
Прочитај

Кој тип на иноватор сте?

Со вистинските луѓе и примена на модерни технологии во вашиот бизнис, вие сте на  вистинската позиција да започнатете со иновирации. Но,имате дилема и предизвик од каде да започнете? Што сакате…
Прочитај

Како вештачката интелигенција може да ја зголеми мотивацијата на вработените?

Во модерните работни средини, вештачката интелигенција може да се искористи на повеќе начини за зголемување на ангажманот и мотивацијата на вработените.  Во продолжение неколку едноставни, но корисни примени на вештачката…
Прочитај