Ефективна комбинација на Design Thinking и Agile во пракса

Total
20
Shares
design thinking mk

Design thinking е кориснички ориентиран пристап за креативно решавање на проблеми. Произлегува од начинот на размислување на дизајнерите, а може да го аплицира секоj поединец или бизнис. Agile е итеративен процес за проект менаџмент и развој на софтвер кој исто така се базира на потребите на корисниците, и е најдобро претставен во Agile Manifesto.

Како се комбинираат овие два концепти во пракса и какви резултати даваат?

Една од компаниите кои успешно работи и иновира со комбинација на овие концепти е IBM. Компанијата формирала мултидисциплинарни тимови од дизајнери и девелопери со цел да дојдат до побрзи решенија кои ќе бидат одлично прифатени од корисниците. 

Основниот постулат на двата концепти е: “корисникот е на прво место”, но додека Design Thinking е емпатскиот дел од процесот во кој се осознаваат потребите или предизвиците на корисниците, Agile го креира (и убрзува) решавањето на тие предизвици. Овој процес од осознавање на потребите и предизвиците на корисниците се до креирање на решенија за истите претставува предизвик за секоја компанија.

Затоа комбинацијата на двата концепти е добитна – Design Thinking го започнува целиот процес на осознавање на корисничките потреби, така што уште во почетната фаза се дознава предизвикот кој треба да се реши и со тоа се намалува шансата за неуспех односно креирање на производ или услуга кои не се потребни на пазарот. По добивањето на тие сознанија познато е “зошто” е потребно тоа решение, па се преоѓа кон “како” тоа решение да стане реалност.

Тука настапува агилниот концепт, како двигател на имплементацијата на решението. Основно и најважно за agile е дека имплементацијата на проектот се дели на помали чекори, и секој чекор е подложен на тестирање и валидација, со цел еден продукт да се создаде што побрзо и поуспешно.

По примерот на IBM, компаниите можат да започнат да ги комбинираат Design Thinking и Agile со: хибридни спринтови– тимови кои ќе практикуваат Design Thinking  и Agile тимови кои меѓусебно ќе соработуваат во текот на целиот процес, или пак дуален пристап– мултидисциплинарни тимови кои ќе ги вршат анализите на корисниците и нивните потреби и ќе го спроведат Agile концептот преку постојано валидирање на решенијата.

Најважно е тимовите да го прифатат начинот на размислување кој овие два концепти го налагаат и да бидат флексибилни при откривањето на предизвиците, креирањето и тестирањето на решенијата со real- time фидбек од корисниците. 

Комбинацијата на Agile и Design Thinking може да се користи во најразлични сегменти: во стратешко планирање, маркетинг кампањи, креирање на искуства за вработените. Менаџерите се тие кои што првенствено треба да го прифатат овој начин на работа и размислување, а потоа да ги мотивираат и организираат работите во овој иновативен работен процес, со цел да креираат поголема вредност и поуспешни бизнис резултати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

You May Also Like
Virtuelen Design Thinking team buidling

Моќта на Виртуелниот Design Thinking тим билдинг води до ефикасни и сплотени тимови

Многумина од нас се се уште дел од тимовите кои се моментално одвоени, можеби само локациски, но можеби и со различни временски зони. Без оглед каде е вашиот тим, градењето…
Прочитај
Work from home `

5 корисни совети како со Design Thinking да си го олесните работењето од дома

Работата од дома е еден од предизвиците со кој светот се соочува во време на пандемија. За недостатоци на работењето од дома се сметаат: недостаток на комуникација, осаменост, дефокусираност, намалена…
Прочитај

Петте чекoри на Design Thinking

Design Thinking методологијата е еден вид на упатство, кое води до подобри решенија за пократко време. Во зборовите на Давид Келеј, таткото на Design Thinking: Главната цел на методологијата е…
Прочитај
positivni promeni so desing thinking

Со Design Thinking до позитивни промени

Design thinking е пристап кој се користи за креативно решавање на комплексни проблеми. Па оттука следи прашањето “како да го примениме и за воведување на позитивни промени?” Промените се неопходен…
Прочитај