Како примената на Design Thinking ќе ви помогне при креирање нов производ или услуга?

Total
1
Shares

Design Thinking е процес кој ви помага да ги решите проблемите и да дојдете до нови идеи. Започнува со разбирање на проблемот и ве носи до многу можни решенија. Со практична примена на Design Thinking можете да го подобрите постоечкиот производ или услуга или пак да смислите нови.

Design Thinking често го користат бизнисите и оние кои развиваат производи, но може да се применува на кое било поле. Интересот за Design Thinking работилници се зголемува бидејќи се повеќе луѓе се запознаваат за придобивките од овој пристап.

Design Thinking може да ви помогне да дојдете до нови решенија за проблемите, а исто така е одличен начин да дојдете до нови идеи за производи или услуги. Тоа е пристап насочен кон човекот кој ги зема предвид потребите на луѓето и на животната средина. 

Како да го искористите Design Thinking за да создадете нов производ или услуга?

Design Thinking е процес на решавање проблеми кој им помага на поединците и организациите да генерираат иновативни идеи. Тоа вклучува разложување на сложени проблеми на помали делови и потоа доаѓање до креативни решенија. Една од придобивките од користењето на Design Thinking е тоа што може да се примени на која било област од животот, од лични односи до работни проекти. Може да се користи и за подобрување на постоечките производи или услуги. 

Во продолжение неколку техники за Design Thinking што може да се користат за да се постигне оваа цел:

Design Thinking е пристап кој на прво место ги става потребите на корисникот при решавањето на проблеми и предизвици. Кога станува збор за развој на производ, Design Thinking може да се користи во раните фази при идеација на производот за да ви помогне подобро да ги разберете вашите корисници и нивните потреби. Една од придобивките од користењето на тестирање за дизајнирање на пазарот е тоа што може да ви помогне да го намалите ризикот од неуспех. Со примена на Design Thinking при развој на производи, може да ви помогне подобро да ги разберете вашите клиенти и нивните потреби, за да можете да создадете производ што ќе им се допадне.

Со разбирање на вашите корисници и нивните потреби, можете да создадете производ кој има поголема веројатност да успее на пазарот. Можете исто така да користите повратни информации од Design Thinking вежбите за да го креирате патоказот на вашиот производ и да донесете подобри одлуки за тоа кои карактеристики да ги развиете кај посакуваниот производ.

Design Thinking се фокусира на решавање проблеми кога станува збор за создавање на нов производ или услуга.

Процесот на Design Thinking започнува со разбирање на проблемот. Ова може да се направи преку интервјуа, анкети и други истражувачки методи. Техниките за Design Thinking се користат за да се предвидат и проценат ризиците. Откако ќе се разбере проблемот, се размислува за креативни решенија. Овие решенија потоа се оценуваат и рафинираат додека не се избере конечното решение.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

You May Also Like
Virtuelen Design Thinking team buidling

Моќта на Виртуелниот Design Thinking тим билдинг води до ефикасни и сплотени тимови

Многумина од нас се се уште дел од тимовите кои се моментално одвоени, можеби само локациски, но можеби и со различни временски зони. Без оглед каде е вашиот тим, градењето…
Прочитај
design thinking mk

Ефективна комбинација на Design Thinking и Agile во пракса

Design thinking е кориснички ориентиран пристап за креативно решавање на проблеми. Произлегува од начинот на размислување на дизајнерите, а може да го аплицира секоj поединец или бизнис. Agile е итеративен…
Прочитај
Work from home `

5 корисни совети како со Design Thinking да си го олесните работењето од дома

Работата од дома е еден од предизвиците со кој светот се соочува во време на пандемија. За недостатоци на работењето од дома се сметаат: недостаток на комуникација, осаменост, дефокусираност, намалена…
Прочитај

Петте чекoри на Design Thinking

Design Thinking методологијата е еден вид на упатство, кое води до подобри решенија за пократко време. Во зборовите на Давид Келеј, таткото на Design Thinking: Главната цел на методологијата е…
Прочитај
positivni promeni so desing thinking

Со Design Thinking до позитивни промени

Design thinking е пристап кој се користи за креативно решавање на комплексни проблеми. Па оттука следи прашањето “како да го примениме и за воведување на позитивни промени?” Промените се неопходен…
Прочитај