Револуција на работната култура

Total
0
Shares

Во денешнoто конкурентно бизнис поле, компаниите признаваат дека нивните вработени се нивното највредно богатство. За да се создаде исполнета и продуктивна работна култура, компаниите и организациите можат да ги имплементираат принципите на Design Thinking. 

Во продолжение ќе разгледаме некои позитивни и продуктивни предлози и примери во насока за подобра работна култура:

Креирајте колаборативен работен простор: 

Инспирирајте се од пристапот на Airbnb кон дизајнот на канцелариите. Со примена на Design Thinking, тие создадоа работни простори кои поттикнуваат соработка и креативност. Имплементирање на флексибилна организација за седење, отворени простори за кративни состаноци и посветени области за фокусирање може да го подобри ангажманот и продуктивноста на вработените.

Ставете акцент на емпатија:

Трансформацијата на човечки ресурси на IBM ја покажува моќта на Design Thinking во развојот на политиките. Сочувствувајќи се со потребите на вработените, тие го редизајнираа нивниот процес на проверка на перформансите за да бидат поинклузивни и попосветени. Овој пристап вклучува интерактивни работилници, циклуси за повратни информации и заедничко поставување цели, што резултира со подобрено задоволство и перформанси на вработените.

Слушајте го гласот на  вработените:

Акцентот на IDEO на истражувањето на корисниците може да ги инспирира компаниите да применуваат Design Thinking за собирање повратни информации од вработените. Спроведувањето на редовни анкети, фокус групи или интервјуа еден на овозможуваат да се обезбедат вредни сознанија за работната атмосферата и аспирациите на вработените. Користејќи ја оваа повратна информација, компаниите можат да имплементираат подобрувања во области како што се комуникација, признанија и можности за раст.

Овозможете велнес програми:

Design Thinking може да се примени за да се развијат холистички велнес програми, како што се гледа во различни компании и организации. Земете примери од компании како Google и нивната култура за благосостојбата на вработените. Со создавање простори за релаксација, нудење велнес активности и обезбедување ресурси за спарвување со стресот, организациите можат да им дадат приоритет на здравјето на вработените и да создадат позитивна и здрава работна култура.

Поттикнете креативност:

Црпејќи инспирација од IDEO, организациите можат да го имплементираат Design Thinking за да поттикнат иновации. Со организирање предизвици или хакатони, вработените од различни тимови можат да соработуваат и да дојдат до креативни решенија за секојдневни проблеми. Овој пристап поттикнува вкрстена функционална соработка, споделување идеи и чувство на почит меѓу вработените.

Запомнете, Design Thinking во работната култура вклучува итеративен пристап, каде што идеите се тестираат, рафинираат и имплементираат врз основа на повратните информации. Станува збор за креирање средина каде што вработените се чувствуваат ценети, ангажирани и инспирирани да ги однесат своите најдобри идеи напред.

Со прифаќање на Design Thinking  во работната култура, комапниите можат да создадат енергично, инклузивно и иновативно работно место што ја негува благосостојбата на вработените, ја поттикнува креативноста и на крајот влијае врз деловниот успех.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.