Влијанието на Design Thinking во обликувањето на одржлива архитектура

Total
0
Shares

„Иновации“ и „Design Thinking“ станаа широко користени термини во изминатата деценија, како онлајн, така и офлајн. Компаниите, новоформираните претпријатија и универзитетите ја прифатија оваа рамка за да генерираат нови начини за решавање на проблемите и создавање производи кои ја земаат предвид потребата, изводливоста и одржливоста. Ова доведе до нов архетип: дизајнерски мислител, некој што е опремен со креативни алатки за генерирање на нарушувачки идеи

Но, што значи Design Thinking во контекст на архитектурата и каде се вклучуваат архитектите во овој процес?

Надвор од дизајнирањето згради, архитектонските училишта посветуваат време на обука на студентите за стратегии за либерално размислување. Во овој период, студентите се учат за креативниот процес на дизајнирање, со фокус на индивидуалниот израз, експериментирање и критичка анализа, како и на основните аспекти на техничките и теоретските аспекти на професијата. Оваа основа им овозможува на архитектите да гледаат понатаму од градежна преспектива како чисто функционален простор и да го земат во предвид како физички одговор на урбаните, заедничките и еколошките потреби. Со други зборови, архитектите мислат на истиот начин како графичките, производните и интерфејсните дизајнери, но го применуваат своето размислување на различни медиуми.

Design Thinking во архитектурата следи еден нелинеарен процес со различни фази. Започнува со емпатијата, каде архитектите се обидуваат да ги разберат корисниците, идентификуваат проблемите и се соочуваат со предизвиците кои може да се јават при нивното решавање. Ова вклучува размислување за локалните заедници, културните кругови, еколошките карактеристики и релевантните естетски аспекти. Следната фаза е дефинирањето, каде се преведуваат собраните сознанија во акција, креирање јасно разбирање за околината и луѓето за кои се создава. Вклучува идентификување на теми и образци и создавање на креативен извештај.

Идеацијата е следната фаза, карактеризирана со бура на идеи, длабоки разговори, креирање на план и стратегиско размислување. Архитектите соработуваат со заинтересираните страни за генерирање на креативни насоки, со процена на нивната остварливост и долгорочни можности. Оваа разновидна соработка овозможува темелна анализа на идеите.

Прототипот ја означува фазата на експериментирање и иновација. Архитектите почнуваат да ги следат решенијата формулирани за време на идеацијата, постојано повторувајќи, прегледувајќи и рафинувајќи ги дизајните заеднички. Овој брз процес ги истакнува недостатоците, ги открива можностите и го отвора патот за напредок.

Последната фаза, тестирањето, повторно вклучува емпатија заедно со  заинтересираните страни и собраните повратни информации за предложените решенија. Последната фаза, тестирањето, ја реинтегрира емпатијата преку ангажирање на засегнатите страни и собирање повратни информации за предложените решенија. Оваа повратна информација ги потврдува или предизвикува насоките за дизајнирање, ги идентификува празнините и обезбедува насока заснована на опипливи идеи за дизајн. Во многу случаи, повратните информации ќе ги наведат архитектите назад кон идеција или прототип, збогатувајќи ја и зајакнувајќи ја дизајнерската визија.

Design Thinking во архитектурата ги овластува архитектите да ги поместуваат границите, создавајќи визуелно впечатливи, практични и одржливи структури кои ја рефлектираат нивната околина и луѓето кои комуницираат со нив.

Преку прифаќање на Design Thinking, архитектите можат да го ослободат својот креативен потенцијал за да формираат изградена средина која не само што служи за сопствена цел, туку и ги подобрува човечките искуства, трансформирајќи го начинот на кој ја перципираме и вклучуваме нашата околина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

You May Also Like

3 топ дизајн трендови кои се сметаат за водечки иновации

Трендовите во дизајнот постојано се менуваат. Дизајнерите се пред голем предизвик да ги дознаат и имплементираат иновативните трендови. Гугл е одличен пример за компанија која ги прифаќа новите трендови додека…
Прочитај

Канцеларија од иднината: Kакви работни услови не очекуваат во следните 5 години?

Една позната изрека вели: “Kако што ги минуваме деновите, така ни поминува животот”. Статистиките покажуваат дека просечен човек минува 90,000 часови на работа во текот на работното доба. Знаејќи го…
Прочитај