Иднината е таму каде што се среќаваат вештачката интелигенција и Design Thinking

Total
1
Shares

Денес, врвните организации во светот се фокусираат на имплементација на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција е новиот buzz- израз, за кој светските компании се полни со ентузијазам и се нетрпеливи да ја имплементираат во нивните процеси и апликации.

Но, во целиот тој ентузијазам, основните фактори, како што се потребата и изводливоста на овие апликации, се ставени на последното место. За да биде успешна имплементацијата на вештачката интелигенција, организациите прво мора да сфатат зошто, каде и како можат да ја применат. Во тој момент, Design Thinking влегува во игра. За да се обезбеди квалитет и соодветни насоки, најдобро е да се размислува за вештачката интелигенција од аспект на Design Thinking, на пример, од тој аспект, вештачката интелигенција може да биде алатка или платформа.

Менаџерите кои промовираат design thinking во нивните организации можат да ја забрзаат имплементацијата на вештачката интелигенција, да постигнат организациско усогласување и да поттикнат посветеност на нивните цели, истовремено намалувајќи го отпорот кон организациските промени. Техниката на Design thinking овозможува компаниите брзо да го сменат правецот кога ќе се променат условите на пазарот, бидејќи усогласувањето околу агилните принципи на донесување одлуки е веќе вметнато во културата на компанијата. “- Крег Нелсон, партнер во ISG Research.

 Според Design Thinking, иновациите се одговорност на целата организација (компанија). Иако многу компании основаат свои лаборатории за иновации, сепак во фокусот на оваа методологија е вклучувањето на сите оддели на една организација или компанија во интердисциплинарни и мулти-функционални тимови со цел иновирање или имплементација на иновативни процеси како што е вештачката интелигенција. Креативниот потенцијал се крие во секој вработен и во секој оддел на компанијата, и сите тие поврзани делови (силоси) треба да соработуваат со цел иновативните процеси да “заживеат” и да се одржат во работењето на компанијата.

 Извор: My Great Learning

Освен мултидисциплинарната креација и имплементација, во фокусот на Design Thinking методологијата е и крајниот корисник и неговото искуство што го создава еден иновативен продукт. Иновациите се најчесто бесмислени доколку не носат поголема вредност за крајниот корисник или за други засегнати страни, односно не решаваат некој проблем. Ова вклучува разбирање на прашањето на подлабоко ниво и анализа на предметнат а ситуација. Во раните фази на имплементација на вештачката интелигенција потребно е да се воведе елемент на иновација, и тогаш треба подлабоко да се разбере и да се сочувствува со моменталната состојба и предизвик. Само така ќе може да се добие увид за тоа како вештачката интелигенција ќе додаде вредност на посложените процеси и на компанијата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.

You May Also Like

5 чекори за подобра дигитална трансформација со Design Thinking

Дигитална трансформација ги менува секојдневните практики на бизнисот и е клучен елемент за раст и развој. Во денешниот свет, технолошките способности постојано се подобруваат, и со цел компаниите да останат…
Прочитај

Design Thinking и развојот на е-трговијата

Електронската трговија или е-трговијата означува трговија со производи и услуги по електронски пат. Е-трговијата во своите зачетоци се појавува пред повеќе од 40 години, со воведувањето на електронската размена на…
Прочитај

Технологијата го трансформира искуството со клиентите

Не можеме да се спротивставиме. Технологијата е сè поважна при дизајнирање на уникатно и иновативно искуство на клиентите. Клиентот е најкритичен аспект на која било деловна активност. Секој бизнис се…
Прочитај

Design Thinking: Топ тренд за банкарскиот сектор

Повеќето банки обично не го земаат в предвид „човечкиот фактор“ при развој на нивните производи и услуги. Но, во последно време финансиските институции почнуваат да го прават токму тоа, користејќи…
Прочитај

Како да го креираш и продадеш твојот идеален дигитален продукт денес?

 Дигиталните продукти се симнуваат и репродуцираат онлајн, репетитивно и не се во ограничена количина, како што се: софтвери, мобилни апликации, пишани дигитални продукти (е-книги, прирачници, статии, блогови, накратко- се што…
Прочитај